ing concours

Cel víkend vak nabídne mnohem více, ne jen pehlídku nádhernch historickch voz.
Josef Balík, rtin Pek a JUDr.
Zisk devíti medailí korunuje fakt, e eská republika byla tetí nejúspnjí zemí na souti.
Cel lánek.3.2017, aktuality, pi tradiní návtv veletrhu Prowein nás zastihly skvlé zprávy a gratulace od pátel z celého vinaského svta.V mení míe vyrábíme i vína barikovaná, cuvée a ledová.Akce zaujala mnoho prestiních spoleností a organizátoi jsou poctni, e získali partnerství s coupons and promo codes for jcpenney vhlasnmi spolenostmi jako Hublot, kter se stal hlavním partnerem, Shell, Vertu a Bonhams.Pan Ladislav Samohl vystaví jeden z nejcennjích kousk své sbírky Laurin Klement typ F z poátk minulého století.Potstilo se nám toti získat celkové druhé místo.Bylo mi ctí bt lenem odborné komise a hodnotit spolu se Sege Dubsem, prezidentem francouzskch sommelier, i Johnem Salvi, svtovou legendou degustátor a dritelem titulu Master of Wine.Concours Mondial de Bruxelles patí mezi nejnáronjí svtové soute vín.Nae obec Krumví patí do dossier remise gracieuse taxe habitation Velkopavlovické vinaské podoblasti, která umouje svmi podmínkami pstování iroké kály odrd.V prestiním klání bojovalo více ne 9000 vín z 29 zemí svta, která hodnotila tísetlenná mezinárodní porota sloená z profesionálních degustátor z více ne 50 zem.Co jméno, to v naem a slovenském veteránském hnutí pojem.Rozhodn nejvtím úspchem bylo druhé místo na Chardonnay du Monde, jím jsme dokompletovali unikátní kolekci umístní na vech píkách od prvního do pátého místa této svtové soute v kolébce Chardonnay.Prvn jmenovan je také úspnm závodníkem a zejména pedsedou pedstavenstva spolenosti Scuderia Praha, jediného oficiálního zastoupení Ferrari a Maserati v eské Republice.Uspt se nám podailo i na nejstarí svtové souti vín.Vinaství Sonberk pidalo ke zlatu dv stíbrné za Ryzlink, vbr z cibéb 2014 a Ryzlink,.O.C., 2013.2015 k nám na gymnázium dorazil pan doc.Z osmapadesátého roníku Vino Ljubljana jsme pivezli dv zlaté medaile.Spolenou prezentaci moravskch a eskch vín organizan zajiovalo Národní vinaské centrum za finann ji podpoil Vinask fond.Zlatou medailí bylo v souti ohodnoceno vinaství Spielberg a jeho Rulandské bílé grand jeu concours 2018 gourmet, pozdní sbr, 2014.Vína dodáváme do vybrané sít vinoték, gastronomie, ale také privátním zákazníkm.Besedy se zúastnili studenti maturitních roník dvouletého spoleenskovdního semináe pod vedením paní profesorky Taany Szlaurové, která nám tuto pednáku skvle zaídila.

V úvodu nám pan docent objasnil, jak tato beseda byla domluvena: Bylo to v tramvaji íslo 9, zhruba u Václavského námstí, kde jsme se potkali s paní profesorkou, kdy s vámi byla na kolním vlet.
V porot, která celkem ohodnotila 269 vín, zasedli také etí zástupci Miroslav Majer ze spolenosti Davinus, sommelier Martin míd ze Znovínu Znojmo, JUDr.


[L_RANDNUM-10-999]